Proje Adı: Uçhisar Kale Cevresi Kentsel Tasarim 
İşveren: Uçhisar Belediyesi  Proje Başlangıç Tarihi: 2009  Konum: Uçhisar, Kapadokya 

Uçhisar, özellikle karakteristik kentsel topografyası ve bunun orta noktasındaki yüksek kayanın oluşturduğu kalesi ile Kapadokya’nın en etkili yerleşmelerinden birisidir. Küçük kent bir süredir gelişen butik tesisler ile bu alanda büyük bir çekime de maruz kalmış, kentin dar sokakları bu çekimin neden olduğu ziyaretçi araçlarını ve tur otobüslerini taşıyamaz hale gelmiştir. Buna karşılık merkezi alanının kentsel donatımları ve düzeni kültür turizmine yönelik bu ilginin gereklerini karşılamaktan uzaktır. Turizm gelişinceye kadar kendi içine kapalı küçük ve varsıllıktan uzak yerleşmenin merkezi mekânının gelişmenin yeni gereksinimlerini ve belirli bir çevre niteliğini hem kendi yaşamı açısından, hem de ziyaretçilere sunması bakımından sağlaması gerekmektedir.

 Kentsel tasarım projesi bunu amaçladı. Bir kolaylık, kentin Koruma Amaçlı İmar Planının eş zamanlı olarak yapılmasıydı. Kentsel Tasarım Projesinin sınırları ve önceliklerinin belirlenmesinde planın kabulleri yol gösterici oldu. Projede öngörülen öncelikli alanlar ve sınırları, planda da Özel Proje Alanı olarak tanımlanmıştı. Bunların belirlenmesinde yerin özellikleri, planın öngörüleri ve yerel belediyenin görüş ve talepleri etkili oldu.

 Tasarımda trafik sistemi, araç park yeri tanımları, zemin kaplaması, yol ve kaldırım profilleri, aydınlatma ve küçük donatım objeleri dışında yeni yapılar en küçük düzeyde tutuldu: iki noktada WC ve benzeri hizmetleri verecek bir korunak ile kale girişini belirleyen, bekleyenleri dış etkenlerden koruyan küçük bir heykelsi strüktür. Bunların aynı zamanda nirengi oluşturmaları ve katı peyzaj öğeleri olarak tasarlanmış biçimsel özelliklere sahip olması önemsendi.

 

Tasarım Ekibi: Atilla Yücel, Cem Yücel Yardımcı Mimarlar: François Baste