Proje Adı: Festival-Inn Hotel 
İşveren: Pasha Tours / Festival Otelcilik  Proje Başlangıç Tarihi: 2002  İnşaat Alanı: 24.000m²  Konum: Ortahisar, Nevşehir 

Projelendirildiği tarihte adı Kapadokya Inn olan mevcut yapı 1970’lerde inşa edilmişti. Teknik ve işlevsel yetersizliklerinin yanı sıra yapının düşey ölçeği ve kaçak katları çevre ve yasallık açısından sorun oluşturuyordu. Bu sorunların giderilmesi için yapılacak müdahale projeden beklenen amacı tanımlıyordu.

 İşveren ile mutabık kalınarak mevcut yapının mülkiyet alanının ciddi ölçüde genişletilmesi sağlandı. Yapının önemli bölümü yıkıldı; kalan kesimin önerilen yeni yapı içinde eritildiği bir yeni bütün oluşturuldu. Yeni yapı doğrusal, uzun, yatay ve etkili bir kütle ifadesine sahip olacaktı. Bir bölümünde arazinin karakteristik dalgalanmalarına dokunmadan devamlılığını sürdüren bu uzun kütlenin tasarımında amaçlanan da zaten topografya ile hesaplaşmak, yapı ve zeminin farklı varlıklarının özerk kimlikleri içinde var olmalarının sürdürülmesini gerçekleştirmek idi. Tasarımın önproje ve uygulama projesi aşamalarında farklı plan ve cephe çözümleri gerçekleştirildi.

 

Tasarım Ekibi: Atilla Yücel, Pelin Derviş